Meertaligheid

Visie van de huidige maatschappij is dat het onderwijs gericht moet zijn op het leren van de Nederlandse taal ongeacht de thuistaal van de kinderen. Dit is gebaseerd op het idee dat het leren van de moedertaal van de allochtone ouders, allochtone kinderen in het leren van de Nederlandse taal ondermijnt.

Aan de andere kant laat onderzoek zien dat elke leerling baat heeft om verschillende talen te leren. Ieder kind, allochtoon of autochtoon op elke basisschool (stad of dorp) heeft baat bij het opgevoed worden met verschillende talen. Het afwijzen van de eigen taal / dialect van de kinderen kan een negatief psychologisch effect hebben op de identiteit van de kinderen. Dat hun taal niet goed is, dus zij ook niet.

Juist nu met onze markteconomie is het juist beter, om meer talen te kennen, zodat je een groter bereik (binnen en buiten Europa) hebt als je eenmaal werkende bent.

 

Adviezen van professionals kunnen veel verwarring oproepen bij ouders. B.v. de leerkracht van groep 1 die zegt tegen de ouders om juist in de eigen taal met het kind te praten en dan zegt de leerkracht van groep 2 aan dezelfde ouders dat ze alleen Nederlands met het kind moeten praten. Ouders raken tussen wal en schip als professionals geen goed onderbouwd advies kunnen geven (zie links naar artikelen hieronder).

 

Mythe: Meertaligheid leidt tot taalachterstand.

 

Meertaligheid leidt niet tot achterstand, maar levert een bijdrage aan de verbetering van de talenkennis kinderen in een Europees / Mondiaal perspectief. Het bereiken van het vereiste en gewenste meertaligheid is niet voor iedereen even gemakkelijk of vanzelfsprekend. Vooral voor kinderen die in een sociaal-economische zwakke positie opgroeien of in een ge´soleerde positie zitten, is het veel lastiger om de tweede taal, het Nederlandse taal volledig machtig te maken. Dit geldt ook voor dialectsprekers of sprekers van een streektaal die in een vergelijkbare zwakke of ge´soleerde positie bevinden. Onderzoek heeft laten zien dat leerlingen uit hoogopgeleide milieus die over een goed ontwikkelde moedertaal beschikken een voordeel hebben aan hun meertaligheid en op hun schoolprestaties. Dit betekent ook dat kinderen uit laagopgeleide milieus over een minder goed ontwikkelde moedertaal beschikken waardoor een voordeel van meertaligheid minder goed zichtbaar is dan bij de kinderen uit hoogopgeleide milieus.

 

Als u hierover meer wilt lezen treft u hieronder links naar een aantal artikelen over meertaligheid.

 

Wie is bang voor meertaligheid?

 

Meertaligheid: probleem of pluspunt?

 

Eentaligen in het nadeel.

 

Meer talen op straat.

 

 

 

HOE MEER TALEN JE KENT, HOE RIJKER JE BENT.

 

Slowaakse gezegde