Onderwijsadviseur bij Palet

Ik werkte vanaf januari 1992 voor Centrum Buitenlanders Oost-Brabant. In 1997 heeft de Provincie Noord-Brabant alle categorale organisaties voor allochtonen gefuseerd in Palet, adviseurs diversiteit in Noord-Brabant.

 

Ik ben sinds 1992 onderwijsadviseur en voornamelijk actief bij de voorschoolse stimulering van (allochtone) peuters en bij het onderwijs aan allochtone kinderen. De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan richten op (allochtone) ouders en de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast was ik diverse groepen ouders aan het versterken, zodat ze steeds meer zelf contacten legden met organisaties die van betekenis zijn voor hun eigen ontwikkeling en voor een betere schoolloopbaan voor hun kinderen.

 

Mijn werkzaamheden waren voornamelijk geconcentreerd in Noordoost en Zuidoost Brabant.

 

Ik heb van 2006 tot 2010 Forum ondersteunt in het opzetten en ondersteunen van de Platforms Allochtone Ouders en Onderwijs in Brabant (PAOO).

 

Op 31 mei 2011 trad ik uit dienst bij Palet als gevolg van de Provinciale bezuinigingen.

BETER IS HET GEHEEL BLIND TE ZIJN, DAN EEN ZAAK VAN EEN KANT TE BEKIJKEN.

Indische zegswijze