Taalontwikkeling

Het is niet voor iedereen bekend dat kinderen veel makkelijker een taal kunnen leren dan volwassenen. Wanneer kinderen hun moedertaal of een tweede taal vloeiend leren spreken, is het zo dat na een bepaalde leeftijd (voor volwassenen) het steeds moeilijker wordt om een nieuwe taal te leren. De zogenaamde wolfskinderen die in hun tienerschap werden gevonden, bleken heel moeilijk een taal te kunnen leren. Er is blijkbaar een kritische periode (rond de pubertijd) dat kinderen in aanraking moeten zijn geweest met taal, willen ze taal op latere leeftijd goed kunnen leren praten en schrijven. Na die periode zouden er biologische veranderingen plaatsvinden in de hersenen die het aanleren van een taal moeilijker maken. Dit houdt ook in dat jonge kinderen zo vroeg mogelijk de goede voorbeelden van de (moeder– of 2e ) taal moeten horen om hun taalontwikkeling te versterken om zo geen achterstand op te lopen.

 

De taalontwikkeling verloopt niet hetzelfde voor ieder kind.

 

Dit betekent dat iets niet helemaal goed verloopt in de taalontwikkeling van het kind. Sommige kinderen leren veel later praten dan hun leeftijdgenoten. Bij andere kinderen verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan gemiddeld. Soms kan er een oorzaak aangewezen worden voor de verstoorde taalontwikkeling. Er kan dan sprake zijn van een hersenbeschadiging tijdens de geboorte, na een ongeluk of een ziekte. Het komt ook voor dat een kind te weinig gestimuleerd wordt op taalgebied. U kunt hierbij denken aan voorlezen, samen praten en samen spelletjes doen.

Ook van invloed is of een kind zich kan concentreren, goed kan luisteren en dingen met betrekking tot spraakklanken en taal kan onthouden. Vaak is er geen duidelijke oorzaak te vinden, maar het komt soms wel meer voor in bepaalde families.

 

Als u hierover meer wilt lezen treft u hieronder links naar een aantal websites en artikelen over een verstoorde taalontwikkeling.

 

Stichting Dyslexie Nederland.

 

ADHD, dyslexie, PDD-NOS en NLD.

 

Faalangst.

 

 

 

Kinderen kunnen heel makkelijk een taal leren.

THERE ARE TWO THINGS WE SCHOULD GIVE OUR CHILDREN: ONE IS ROOTS AND THE OTHER IS WINGS.

 

Hodding Carter