Directeur bij OCaN in Den Haag

Van 1 juni 2011 tot 1 juni 2013 ben ik directeur van OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders) geweest in Den Haag.

 

Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders, overlegpartner van de Rijksoverheid voor de Caribische Nederlanders gemeenschap. OCaN is een zelfstandige stichting die opkomt op voor de belangen van Caribische Nederlanders in Nederland. Ons doel is de maatschappelijke positie van Caribische Nederlanders te verbeteren. Dit doen wij door overleg met de overheid en relevante organisaties en door het onderhouden van contacten met en informeren van onze achterban, organisaties en instellingen.

In haar belangenbehartiging werkt OCaN samen met de overige zes samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen (LOM) daar waar dit een meerwaarde aan het resultaat toevoegt.

 

Al deze organisaties worden wegbezuinigd en bestaan per 1 januari 2015 niet meer.

BETER IS HET GEHEEL BLIND TE ZIJN, DAN EEN ZAAK VAN EEN KANT TE BEKIJKEN.

Indische zegswijze

 

Voice of the Dutch Caribbean community