50tien

 

 

Informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs

 

 

 

http://www.50tien.nl/

Verwante koppelingen

Hierbij tref je links naar belangrijke websites voor mij.

Landelijke Oudervereniging voor Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag LOBO

LOBO behartigt de rechten en belangen van ouders van kinderen op een school voor algemeen bijzonder onderwijs.

 

 

http://www.lobo.nl/

Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders

 

Dienstverlening aan en belangenbehartiging van ouders met kinderen in het katholiek en interconfessioneel onderwijs

 

 

http://www.nko.nl/

Vereniging voor Openbaar Onderwijs

 

 

VOO geeft informatie, advies, biedt ondersteuning, begeleiding, cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen

 

http://www.voo.nl/

Ouders & COO

 

OUDERS & COO is de landelijke vereniging voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het christelijk onderwijs.

 

 

http://www.ouders.net/

Ouders en rugzak

 

Informatie voor ouders over 'het rugzakje' (leerling-gebonden financiering).

 

 

 

 

http://www.oudersenrugzak.nl/

Artikel 1

 

De website is een kennisbank met informatie over discriminatie op allerlei werkgebieden (arbeid, onderwijs, sport en uitgaan, etc.) en over de verschillende gronden waarop gediscrimineerd kan worden.

 

http://www.art1.nl/

Balans

 

Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

 

 

 

 

http://www.balansdigitaal.nl/