Hierin noem ik een aantal projecten die ik net heb gedaan of mee bezig ben.

Ik heb van 2006 tot 2010 de vijf Platform Allochtone Ouders en Onderwijs in Brabant samen met Forum opgericht en ondersteunt.

Kleurrijk Brabant Leert is een investerings-programma van de Provincie Noord-Brabant. Ik was bij de ouderparticipatie projecten betrokken.

PAOO

Kleurrijk Brabant Leert

Projectlijst